Skład Komendy Hufca

Komendant Hufca Kępno

phm. Marcin Szajdak
Z-ca Komendanta ds. kształcenia
phm. Tomasz Nawrocki
Skarbnik Hufca
pwd. Alicja Nawrocka
Z-ca Komendanta ds. programu i pracy z kadrą
pwd. Joanna Gola

Komisja Rewizyjna Hufca Kępno

Przewodnicząca KRH
phm Patrycja Klońska
Wicerzewodnicząca KRH
pwd. Oliwia Sikora
Sekretarz KRH
pwd. Agata Rybak

Hufcowy Zespół ds. Promocji i Wizerunku

Natalia Błażejewska-Żurawa
pwd. Renata Jerzyk