Jednostki Hufca

Jednostki Hufca Kępno

22 WDH "Niecoinni" Grębanin

23 DW "Haliaeetus" Kępno

41 WDH NS Słupia p. Kępnem

42 WDH NS Słupia pod Kępnem

27 WDH "Nieprzemakalni" Siemianice

28 WDH "Orły Opatow"

68 WDH "Fire Kids" Krążkowy

75 WDH "Wataha" Łęka Opatowska

111 WDH "Echo" Kępno

77 WDH " The Hatchets" Trzcinica

HKR "Endo-Vitae"

RPH " Gutki"