Skład Komendy Hufca

Komendant
phm Marcin Szajdak
Z-ca komendanta ds kształcenia
phm Tomasz Nawrocki
Z-ca komendanta, Skarbnik
pwd Alicja Nawrocka
Z-ca komendanta ds programu
pwd Joanna GolaKomisja rewizyjna Hufca

Przewodnicząca
phm Patrycja Klońska
Z-ca
pwd Oliwia Zawistowska
Członek
pwd Agata Rybak